Klikk Fil og Legg til konto for å sette in ny epostkonto                       

Ny epostkonto i Outlook

Hjelperegisteret

Epostoppsett

 

 


    Velg Konfigurer serverinnstillinger eller flere servertyper manuelt og klikk neste    
Epost-konto i Outlook

                              Velg Epost på internett og klikk neste                                   

Bruker
informasjon
Skriv navnet ditt slik du vil epostmottakerne skal se det.
Skriv inn epost-adressen din i feltet for e-post.


Serverinformasjon
I feltet for innkommende e-post (POP) skriver du mail.dittdomene.no
Om du kun sender epost fra kontoret eller hjemmefra, er beste løsningen å bruke linjeleverandørens
server, f.eks. Telenor: smtp.online.no. på utgående server.

Om du er mye på farten bør du sette opp utgående server med samme som på innkommende (mail.dittdomene.no).


Påloggingsinformasjon
Brukernavn er samme som hele epost-adressen.

Boksen "Logg på med sikker godkjenning av passord SPA" skal ikke være huket av!


Klikk deretter knappen "Flere innstillinger"

 

Huk av Serveren for utgående epost (SMTP) krever godkjenning
Velg Bruk samme innstillinger som innkommende epost.Klikk på fliken Avansert

Om du skal sette opp epost med SSL:

Huk av boksen for "Denne serveren krever kryptert tilkobling(SSL)
Porten skal være 995

På utgående (SMTP) skal porten settes til 465 og i boksen
"Bruk følgende type kryptert tilkobling" skal det stå SSL.Om du IKKE skal ha SSL-oppsett:

Boksen Denne serveren krever kryptert tilkobling(SSL) skal IKKE være huket av!
Innkommende e-post skal ha port 110

Om du bruker Telenors utgående server skal Utgående epost (SMTP) ha port 25.
Om du bruker egen utgående (mail.epost.no) skal du bruke port 26 eller 587.

 

Klikk OK, NESTE og FULLFØR og kontoen er klar til bruk.