16 design-maler

Design-malen kunden velger er å anse som ramme-design for nettstedet. Utfra malene kan vi endre mindre detaljer, farger osv. etter kundens ønske.
NB! Bilder som er brukt på design-malene kan ikke benyttes på kundens nettsted da det er opphavsrett på disse. Vi er behjelpelige med tilpassing av kundens egne bilder til designet.